Reportatges Fotogràfics l`alt empordà

Español (spanish formal Internacional)Catalan

Sant Llorenç de la Muga

Fmongeta18pFira de la Mongeta, 4 de març
La fira de la mongeta de Sant Llorenç de la Muga es pot considerar una de les mostres més consolidades de les comarques gironines.